Major Investment Bank rekommenderar Bitcoin Over Gold

En senioranalytiker på investeringsbanken och kapitalförvaltaren Oppenheimer sade att han…